Almanca Çağrı Merkezi Kayıtlarının Saklanma Süresi Nedir?

Çağrı merkezlerinin yasalar ile mecburi kılınmış sorumlulukları mevcuttur. Bu sorumlulukların en başında ise yapılan görüşmelerin belli bir süre saklanması mecburiyeti var. Çağrı merkezlerinde yapılan görüşmelerde verilen bilgilerin doğruluğu veya tüketiciyi aldatmaya yönelik bir hareket yapılıp yapılmadığının denetlenmesi adına ses kayıtları adli merciler tarafından talep edilmesi durumunda belli bir süre saklanmak zorunda. Fakat konuyla ilgili birden fazla ve farklı yasa mevcut. Bu yazımızda bu yasalar ile ilgili detayları inceleyeceğiz.

Çağrı Merkezlerinin Kayıtlarının Saklanma Süresi?

Türk Ticaret Kanunu 82.Maddesi 5. fıkrasında yer alan hükme göre aynı maddenin 1. fıkrası a ve d bentlerinde yer alan belgelerin on yıl saklanması hükmü vardır. 82.madde 1. fıkra (a) bendinde “Ticari defterlerini, envanterlerini, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini hükmü yine aynı kapsamda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Belgelerin saklanması” başlıklı 42. maddesinde; “Alınan yazılar ve faaliyetler ile ilgili belgelerin asılları veya bunun mümkün olmadığı hallerde sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyaları ve yazılan yazıların makine ile alınmış, tarih ve numara sırası verilerek düzenlenecek suretleri, usulleri çerçevesinde ilgili banka nezdinde on yıl süreyle saklanır. Fakat 2016 yılında çıkan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda “Yasalara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu(Çağrı Merkezleri) tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.” şeklinde bir hüküm mevcut. Bu hükme göre kayıt saklama yükümlülüğü sona eren veya veri sahibi olan kişinin talebi üzerine silinmesi veya anonim hale getirimesi şarttır.

Ticari İleti Yönetmeliği’nin 14. Maddesine göre ise Şikayet konusu işlemlerde ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya ve/veya aracı hizmet sağlayıcıya ait olduğu için hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcı onay kayıtlarını, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren bir yıl süreyle saklaması gerekmektedir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre ise şayet çağrı merkezinin “Hizmet Sağlayıcısı” Olarak tüketici ile çağrı merkezinin müşterisi arasında sözleşme ilişki kurulmasına aracılık etmesi halinde ise ilgili yönetmeliğin 20. Maddesine göre, oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edenler(Telefonla Satış Yapan Çağrı Merkezleri), bu Yönetmelikte yer alan hususlardan dolayı satıcı veya sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları üç yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.”

Çağrı merkezlerinin kayıt saklama süreleri hakkında birden fazla yasa mevcut bu yasalara çağrı merkezleri tarafından özen gösteriliyor ve müşterilerin kişisel verileri güvenli bir ortam içerisinde sadece yetkili kişiler tarafından ulaşılabilir bir halde tutuluyor.

Çağrı merkezleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Almanca Çağrı Merkezlerinde Kariyer Yapmak İsteyen Kişilere Sunulan İmkanlar Nelerdir? konulu yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

Almanca’yı anadil seviyesinde konuşuyorsanız

Almanca Call Center İş Fırsatları Için

Almanca Call Center İş Fırsatları için