Almanya’dan Kesin Dönüş Yapanların İş Hayatında Yaşadığı Tecrübeler

Almanya’da doğmuş, büyümüş veya Türkiye’den Almanya’ya gidip yıllarını orada geçirmiş kişiler Türkiye’ye kesin dönüş yapmaya karar verdiklerinde onları bekleyecek olan yeni tecrübelerden çoğu zaman bihaberdirler. Tam olarak bağlarını koparmadıkları ve uzak olmadıkları bir ortama kesin dönüş yapacaklarını düşünseler de Almanya ve Türkiye arasındaki iletişim, yaşam tarzı, kültürel ve sosyal alanlardaki farklılıklar bu kişiler için zorlayıcı faktörler olabiliyor. Farklı bir kültürü tecrübe ettikten sonra kendi ülkesine dönen bir bireyin bu bilindik ama aslında yeni ortama adapte olması zaman alabiliyor.

İş hayatında da önemli rol oynayan bu faktörler kimileri için olumlu tecrübelere dönüşürken kimi zaman da olumsuz sonuçlanabiliyor ne yazık ki. Bu aşamada Türkiye’ye kesin dönüş yapanların deyim yerindeyse yeni bir format atmaları gerekebiliyor.  Dilerseniz Almanya’dan Türkiye’ye kesin dönüş yapanların iş hayatında yaşadığı tecrübeleri şu üç ana başlık altında inceleyelim.

İletişim ve Dİl

Dünyanın neresine giderseniz gidin, bu ister anadilinizin konuşulduğu ülkeniz olsun isterseniz ilk defa gittiğiniz bir ülke olsun dil ve iletişim becerileriniz yaşamınızın yegâne mihenk taşlarıdır. Bir dili anadiliniz gibi konuşmak size iletişim becerileri kazandıramayacağı gibi hiç bilmediğiniz bir dilde iletişim kurmaya çalışmak da iletişim becerileri konusunda yetersiz olduğunuzu göstermiyor. Ancak uzun süre Almanya’da yaşadıktan sonra Türkçeye olan hâkimiyetini kaybetmiş bireyler için bu durum özellikle de iş hayatında bazı tatsız tecrübelere sebebiyet verebiliyor. Elbette bu bolca pratik yaparak zamanla aşılacak bir sorun olsa da bu durum kişilerde kendini doğru ifade edememekten doğan kendini yetersiz hissetme, çeşitli stres bozuklukları ve psikolojik buhranlarla sonuçlanabiliyor.

Çalışma ve Yaşam Şartları

Almanya ve Alman şehirleri, Avrupa’nın yaşam standartları en yüksek şehirleri sıralamalarını neredeyse domine etmiş durumda. Alman endüstrisinin namını herkes duymuştur ancak ticaretten modaya, medyadan bankacılık sektörüne kadar pek çok alanda Almanya, Avrupa ülkeleri arasında başı çekiyor. Bu durum bireylerin ekonomik durumunda da olumlu gelişmeler sağladığı için Almanya’nın imkânlarına alışık olan kişiler için Türkiye’ye kesin dönüşte ekonomik yönden daha farklı bir tecrübeyle karşı karşıya kalabiliyorlar.

Yaşam standartlarının yanı sıra çalışma şartları açısından da iki ülke arasında büyük farklılıklar söz konusu. Disiplinin hâkim olduğu çalışma şartları ve katı iş kanunlarına sahip olan Almanya’dan, çalışma şartlarının ve seçeneklerinin görece daha esnek olduğu Türkiye’ye gelmek bazı çalışanlar için adeta rahat bir nefes almak olarak görülebiliyor. Tabii ki bu esnekliğin suiistimal edilmemesi ve Türkiye’nin iş kanunlarına uygun şekilde hareket edilmesi kilit önem taşıyor.

Kültürel ve Fikirsel Farklılıklar

Türkiye ve Türk kültürüne aşina olsa da Almanya’dan Türkiye’ye kesin dönüş yapan bireyler kültürel açıdan da yepyeni tecrübelerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Yeni bir kültüre alışma süresi kişiden kişiye değişse de en nihayetinde köklerini buraya salmış bireyler için uzun ve zorlu bir adaptasyon süreç bekliyor olsa da tünelin sonunda her zaman bir ışık vardır.

Türkiye’ye yerleşenlerin sosyal yaşamlarında olduğu gibi iş hayatlarında da sorunlar doğurabilecek giyim-kuşam, kişisel değerler, özgürlük ve haklar konusundaki fikirsel farklılıkları ne yazık ki göz ardı edilemiyor. Orta yaş kesimindeki çalışanlar için bu konular hiçbir sıkıntı yaratmazken yeni kuşak için bu konular daha belirleyici sıkıntılar ortaya koyabiliyor. Bu kişileri uzun vadede zorlu bir süreç bekliyor.

Almanya’dan Türkiye’ye kesin dönüş yapan kişileri hem özel hem de iş hayatlarında olumlu ya da olumsuz pek çok tecrübe bekliyor. Ancak bu süreçten öyle ya da böyle doğru tecrübeler edinerek çıkan kişiler için hayat her zaman devam ediyor.

Almanya’dan Türkiye’ye dönüş yapanları bilgilendirmek için yazdığımız Almanya’dan kesin dönüş yapanların en çok yaşadığı zorluklar konulu yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

Almanca’yı anadil seviyesinde konuşuyorsanız

Almanca Call Center İş Fırsatları Için

Almanca Call Center İş Fırsatları için