Çağrı Merkezi Standartları Nelerdir?

Her sektörde olduğu gibi Çağrı merkezlerinin de açılmasında ve devam edebilmesinde etkili olan ulusal meslek standartları bulunmaktadır. Biz de çağrı merkezi sektörün temelleri hakkında size daha fazla bilgi verebilmek için çağrı merkezi standartlarını işveren, eğitimci ve iş başvurusu yapacak bireyler açısından inceledik.

Çağrı Merkezi Ulusal Meslek Standardı Ne Demektir?

Ulusal meslek standardı; bir çağrı merkezinin başarı ile icra edilebilmesi için MYK tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Meslek standartlarının şekli ve içeriği, uluslararası uygulamalara uygun olarak MYK Yönetim Kurulunca belirlenir ve tüm meslek standardı çalışmalarında bu biçime uyulur.

Çağrı Merkezi Ulusal Meslek Standardı

 • İş analizine dayanır.
 • Çağrı Merkezinde Sürece sosyal tarafların etkili olarak katılması, görüş ve katkısının alınması esastır.
 • Kişinin yürütmesi gereken başlıca görevleri, sahip olması gereken bilgi, beceri ve davranışları açıkça ifade eder ve mesleki açıdan sahip olunmaması gereken hususları içerir.
 • Mesleki yeterlilik seviyelerini yansıtır ve bu seviyeler uluslararası yeterlilik seviyelerine uygun olarak belirlenir.
 • Mesleki alanla ilgili sağlık, güvenlik ve çevre koruma konularındaki mevzuat ile idari ve teknik gereklilikleri içerir.
 • İşverenler, çalışanlar, stajyerler ve öğrencilerin kolaylıkla anlayabileceği açıklıkta yazılır.
 • Bireyin hayat boyu öğrenme ilkesine uygun olarak kendini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder.
 • Açık ya da gizli ayırımcılık unsurları içermez.

Çağrı Merkezi Ulusal Meslek Standartlarının Yararları Nelerdir?

İşverenler İçin:

 • Çağrı merkezine alınacak kişinin taşıması gereken bilgi ve becerilerin önceden bilinmesi, nitelikli işe uygun olmayan adayı istihdam ederek para ve zaman kaybetme riskini azaltmaktadır.
 • İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmaktadır.
 • İnsan kaynakları yönetiminde; seçme ve yerleştirme, görev tanımlarının oluşturulması, beceri-yetkinlik boşluklarının tespiti, hizmet içi eğitimin planlanması, performans değerlendirmesi, kariyer danışmanlığı ve rehberlik gibi birçok alanda önemli girdi sağlamaktadır.
 • Mesleki yeterlilik belgelerine sahip nitelikli işgücü istihdamının yaygınlaştırılması ile tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulması desteklenmektedir.

Bireyler İçin:

 • Meslek standartları kişiye, bir çağrı merkezinde başarıyla ve işveren tarafından kabul edilebilir ölçülerde yapabilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin neler olduğunu göstermektedir,
 • Meslek standartları temel alınarak yapılan mesleki bilgi-beceri ölçme sınavı sonucunda alınan belge kişiye, çağrı merkezine başvururken sahip olduğu bilgi ve becerileri sergileme olanağı vermektedir,
 • Meslek standartları kişiye, yeni bir iş öğrenme ya da iş değiştirme durumunda neleri öğrenmesi ve bilmesi, bilgi ve beceri boşluğunun ne düzeyde olduğunu, dolayısıyla kendini nasıl geliştirmesi gerektiğini göstermektedir.

Eğitimciler İçin:

 • Meslek standartları, iş yaşamının ihtiyaç duyduğu işgücünün sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler hakkında bilgi verir.
 • Mesleki eğitim, meslek değiştirme, meslekte ilerleme vb. eğitim programları bu çerçevede hazırlandığında, kişilerin iş yaşamınca kabul gören meslek standartlarına uygun olarak eğitilmesi mümkün olmaktadır.
 • Eğitimciler ne öğretmeleri gerektiğini bilmektedirler.
 • Eğitim ile iş yaşamı arasında sağlam köprüler kurulmakta ve iş yaşamının eğitime katılımı ve katkısı alınmaktadır.

Çağrı Merkezi sektöründeki güncel gelişmeler hakkında daha fazla bilgi almak için Almanca Çağrı Merkezinde Çalışma Ortamı konulu yazımızı okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

Almanca’yı anadil seviyesinde konuşuyorsanız

Almanca Call Center İş Fırsatları Için

Almanca Call Center İş Fırsatları için